انواع یقه اماده

یقه در انواع مدل ها می باشد

مدل نگین دار مدل ساده مدل نگین دار حرارتی  مدل گیپوری مدل ارگانزا و…

که در رنگ های متفاوت می باشد