تور ها و یراق ها

تورها و یراق ها در مدل های گل، حاشیه، تور گیپور،

پنلی، تور های ارگانزا و تور های کتان،

که در رنگ های متفاوت موجود است