فروشگاه خرازی نگاه

 واقع در تهران و با سابقه بیش از 30 سال می باشد

که در زمینه خرازی فعالیت دارد

این فروشگاه در راستای ارایه خدمات بهتر و گسترده اقدام به راه اندازی سایت

www.negah-shop.ir

نموده است