لوازم خیاطی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

 لوازم خیاطی

لوازم خیاطی شامل انواع نخ ، سوزن، لایی، دکمه زیلی،بشکاف، قزن ریلی، زیپ، کش، روغن چرخ ، پایه چرخ، ماکو، ماسوره، زانفیکس، نوار پرده، جعبه خیاطی، کاربن خیاطی، انواع اشل، قلاب، میل بافتنی، قیچی، کاربن خیاطی، سر زیپ، و…