مروارید پرسی

4.17 خارج از 5 بر اساس 6 امتیاز مشتری
بازبینی 6
در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

مروارید پرسی 

مروارید های بدون سوراخ که به وسیله پرچ مخصوص و دستگاه مخصوص روی لباس کار می شود.

این نوع از مروارید ها در چند سایز و رنگ های متفاوت موجود است.

{{پرس این نوع از مروارید ها در این فروشگاه انجام می شود.}}