تریکو بافی
تریکو بافی

تریکو بافی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

مرور سریع

تریکو بافی

کاموا تریکو برای بافت انواع سبد استفاده می شود.

کفی تریکو بافی هم در سایز و مدل های مختلف موجود است.